Lektorka anglického jazyka s vysokoškolským vzdelaním v odbore UAP - biológia a anglický jazyk, ktorá má niekoľkoročné skúsenosti s výučbou detí aj dospelých. Okrem vynikajúcej znalosti všeobecnej angličtiny má ukončenú aj štátnu jazykovú skúšku v prírodovedeckom odbore a absolvovala 3 mesačný pobyt v Spojených štátoch amerických pre zdokonalenie sa v komunikácii.

sdr

sdr