Lektorka anglického jazyka, prekladateľka, korektor s 10 ročnými skúsenosťami

Štátna skúška z Európskeho práva v Anglickom jazyku (Bc., Mgr.)

Všeobecná štátna skúška z Anglického jazyka.

4-ročný študijný pobyt vo Washington DC.

dav

dav