Lektorka anglického jazyka, ktorá u nás pôsobí už tretí rok.

Ukončené pedagogické vzdelanie na UKF v Nitre.

Štátna jazyková skúška z anglického jazyka.