Lektorka anglického jazyka, ktorá u nás pôsobí už druhý rok.

Štátna jazyková skúška z anglického jazyka.