IMG_20171010_163130

Riaditeľka jazykovej školy.

Lektorka nemeckého jazyka, ktorá má niekoľkoročné skúsenosti s vyučovaním. Študuje učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry. Získala mnohé certifikáty ako napr.   diplom "Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz - Zweite Stufe", tzv. ,,Veľký Sprachdiplom", uznávaný vo všetkých nemecky hovoriacich krajinách.