Riaditeľka Jazykovej školy

Lektorka Anglického jazyka so 7 ročnými skúsenosťami

Základná aj všeobecná štátna skúška z Anglického jazyka

Svoju prax doplnila ročným pobytom vo Veľkej Británii