Riaditeľka Jazykovej školy

Lektorka Anglického jazyka so 7 ročnými skúsenosťami

Základná aj všeobecná štátna skúška z Anglického jazyka

Ukončené pedagogické vzdelanie na UKF v Nitre.

Svoju prax doplnila ročným pobytom vo Veľkej Británii a v USA.