Pripravované kurzy

Pripravované kurzy

Anglický jazyk

Kurz AJ pre začiatočníkov

Kurz AJ pre mierne pokročilých

Kurz AJ pre pokročilých

Nemecký jazyk

Kurz NJ pre začiatočníkov

Kurz NJ pre mierne pokročilých

Taliansky jazyk

Kurz TJ pre začiatočníkov

Kurz TJ pre mierne pokročilých

Španielsky jazyk

Kurz ŠJ pre začiatočníkov

Kurz ŠJ pre mierne pokročilých

Ruský jazyk

Kurz RJ pre začiatočníkov

Čínsky jazyk

Kurz ČJ pre začiatočníkov