Pripravované kurzy

Pripravované kurzy

Anglický jazyk

Kurz AJ pre začiatočníkov

Kurz AJ pre mierne pokročilých

Nemecký jazyk

Kurz NJ pre začiatočníkov

Kurz NJ pre mierne pokročilých

Taliansky jazyk

Kurz TJ pre začiatočníkov

Kurz TJ pre mierne pokročilých

Španielsky jazyk

Kurz ŠJ pre začiatočníkov

Kurz ŠJ pre mierne pokročilých