AJ pre učiteľov ZŠ a MŠ

Anglický jazyk pre učiteľov primárneho a predprimárneho vzdelávania

akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania schválený MŠVVaŠ SR, čís. rozhodnutia 1586/2016-KV

Rozsah: 110 hodín ( z toho: 90 kontaktných + 20 dištančných)                                                  

Forma výučby: - intenzívne on-line kurzy vo večerných hodinách

Lektori vzdelávacieho programu: - vysokoškolskí pedagógovia

Ukončenie vzdelávania: - záverečná prezentácia

Kariérový stupeň: - samostatný pedagogický zamestnanec

Získanie úradného osvedčenie ukončení akreditovaného kontinuálneho vzdelávania.


Prihláška TU

Uzávierka prihlášok pre rok 2020: ukončená

Podmienky prijatia:

  • absolvované VŠ štúdium min. 1. stupňa s pedagogickým zameraním alebo Strednej pedagogickej školy
  • doklad o ovládaní AJ min. na úrovni B1 podľa SERR (CEFR), (maturita z AJ, Jaz. škola, certifikát B1 a pod)
  • min. 6 mesiacov pedagogickej alebo školskej odbornej činnosti

Kontakt: Nadácia ASPEKT, Karpatská 6, 949 10 Nitra

Tel: 0944 006 223, E-mail: aspekt@aspektnd.sk ; www.aspektnd.sk

AJ pre učiteľov MŠ a ZŠ akredit