Kurzy

Všetky kurzy poskytujeme v rámci týchto jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk, ruský jazyk a španielsky jazyk. 

Skupinové kurzy

callan3Všetci záujemcovia o skupinový kurz sú najskôr pozvaní na vstupný test, podľa ktorého zistíme ich jazykovú úroveň a zaradíme ich do vhodnej skupiny. Skupinové kurzy z Anglického jazyka vyučujeme pomocou Callanovej metódy ale ponúkame aj možnosť absolvovať rôzne medzikurzy a konverzačné kurzy. V ostatných jazykoch si starostlivo vyberáme učebné materiály podľa potrieb študentov. Všetky kurzy prebiehajú dva krát do týždňa, v časovom rozmedzí 50 minút. Minimálny počet študentov v skupine je 3 a maximálny počet je 6, čo zaručuje väčšiu možnosť komunikácie jednotlivých študentov. Väčšina našich kurzov pozostáva z 25 vyučovacích hodín, ktoré zodpovedajú jednému semestru. Každý kurz sa končí záverečnou skúškou a študenti obdržia osvedčenie o absolvovaní kurzu. 

Individuálne kurzy

indi AJIndividuálne kurzy, známe ako "one to one" sú preferované u mnohých našich študentov z dôvodu časovej flexibility. Pri tomto type výučby je študent najskôr preskúšaný lektorom, vďaka ktorému zistíme požiadavky študenta, čo nám umožňuje nastaviť celý plán výučby vhodný pre jednotlivca. Intenzitu a termín výučby si študent volí sám. 

Detské kurzy 

children's day3Sú u nás novinkou, z čoho sa veľmi tešíme nakoľko naši lektori prešli pedagogickým vzdelaním so zameraním aj na výučbu detí v školskom veku. Tieto kurzy vedieme dynamickým spôsobom aby sme u detí vzbudili záujem o cudzí jazyk a predstavili im možnosť učenia sa nielen pomocou učebníc ale aj pomocou hier. Všetky deti pred začatím kurzu absolvujú krátky rozhovor s lektorom a taktiež si napíšu test, na základe ktorého ich lektor zaradí do skupiny. Úplnou novinkou je u nás Callan For Kids, čo je výučba založená na komunikácii pomocou Callanovej metódy, na ktorú je naša jazyková škola ako jediná v Nitre akreditovaná tímom priamo z Anglicka. 

Firemné kurzy 

img-28Aj naša jazyková škola ponúka možnosť výučby cudzích jazykov priamo vo firmách klientov. Výhody takejto výučby sú: lektor príde priamo k Vám, neobmedzený počet študentov v skupine, tématický plán šitý na Vašu mieru. 

Anglický jazyk pre učiteľov primárneho a predprimárneho vzdelávania

Kontinuálne vzdelávanie učiteľov AJAbsolvovaním nášho inovačného vzdelávania pozostávajúceho zo 110 hodín, získate 25 kreditov a k tomu možnosť vyučovať anglický jazyk na materských školách a na prvom stupni základných škôl. Výučba prebieha počas víkendov v našich priestoroch a je vedená profesorkami z univerzít. Tento kurz končí záverečnou skúškou, ktorá zahŕňa prezentáciu na vopred zadanú tému a ústnym preskúšaním. 

Prihlás sa na kurzy TU