Kurzy

Všetky kurzy poskytujeme v rámci týchto jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk, taliansky jazyk, ruský jazyk a španielsky jazyk. 

Skupinové kurzy

Všetci záujemcovia o skupinový kurz sú najskôr pozvaní na vstupný test, podľa ktorého zistíme ich jazykovú úroveň a zaradíme ich do vhodnej skupiny. Skupinové kurzy z Anglického jazyka vyučujeme pomocou Callanovej metódy ale ponúkame aj možnosť absolvovať rôzne medzikurzy a konverzačné kurzy. V ostatných jazykoch si starostlivo vyberáme učebné materiály podľa potrieb študentov. Všetky kurzy prebiehajú dva krát do týždňa, v časovom rozmedzí 50 minút. Minimálny počet študentov v skupine je 3 a maximálny počet je 6, čo zaručuje väčšiu možnosť komunikácie jednotlivých študentov. Väčšina našich kurzov pozostáva z 25 vyučovacích hodín, ktoré zodpovedajú jednému semestru. Každý kurz sa končí záverečnou skúškou a študenti obdržia osvedčenie o absolvovaní kurzu. 

Individuálne kurzy

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt individual lesson

Individuálne kurzy, známe ako "one to one" sú preferované u mnohých našich študentov z dôvodu časovej flexibility. Pri tomto type výučby je študent najskôr preskúšaný lektorom, vďaka ktorému zistíme požiadavky študenta, čo nám umožňuje nastaviť celý plán výučby vhodný pre jednotlivca. Intenzitu a termín výučby si študent volí sám. 

Detské kurzy 

Súvisiaci obrázok

Detské kurzy ponúkame pre najmenších, škôlkárov, školákov aj tínedžerov. Deti si tak v skupine vekovo príbuzných spolužiakov precvičujú gramatiku, no i vzájomnú komunikáciu. Učenie jazyka nie je len dril a pravidlá. S prístupom mladých, kreatívnych a vždy usmiatych lektorov to ide ľahšie ako by Vám kedy napadlo.  V skupine je predsa vždy väčšia zábava! 🙂

Firemné kurzy 

img-28Aj naša jazyková škola ponúka možnosť výučby cudzích jazykov priamo vo firmách klientov.

Výhody takejto výučby sú jasné: lektor príde priamo k Vám, neobmedzený počet študentov v skupine, tématický plán šitý na Vašu mieru. 

Anglický jazyk pre učiteľov 1. stupňa ZŠ a Materských škôl - inovačné vzdelávanie

Kontinuálne vzdelávanie učiteľov AJAbsolvovaním nášho inovačného vzdelávania pozostávajúceho zo 110 hodín, získate možnosť vyučovať anglický jazyk na materských školách a na prvom stupni základných škôl. Výučba prebieha počas pandémie online, po jej ukončení  v našich priestoroch a je vedená profesorkami z univerzít. Tento kurz končí záverečnou skúškou, ktorá zahŕňa prezentáciu na vopred zadanú tému a ústnym preskúšaním. 

Prihlás sa na kurzy TU