Komunikácia

Veľký dôraz kladieme na KOMUNIKÁCIU na hodinách a efektívny systém výučby gramatiky.

Realizujeme kurzy pre všetky úrovne a vekové kategórie.