Názory absolventov

„Väčšina prednášok bola realizovaná zaujímavou formou, prínosom bol materiál vhodný na využitie v praxi. Prístup vyučujúcich hodnotím pozitívne – odbornosť, profesionalita. Vyučovacie priestory boli 
vyhovujúce“.Mariana
„Vyučovacie priestory boli super. Prístup vyučujúcich bol vynikajúci, vyučujúce boli profesionálky 
s vysokou odbornosťou, vynikajúci prístup a ochota“. Jana
„Štýl výučby ako aj prístup vyučujúcich mi vyhovoval. Vyučovacie priestory sú príjemné, bola som s nimi spokojná“. Veronika
„Som spokojná s vyučujúcimi a ich prístupom na hodinách. Priestory jazykovej školy boli super:) 
Štýl výučby mi vyhovoval“. Katka
„S vyučujúcimi som bola spokojná. Celkový štýl výučby bol pre mňa na vysokej úrovni, ale to je 
individuálne. Vyučovanie prebiehalo v príjemnom prostredí“. Linda
„Priestory jazykovej školy sú pekné, nové, vyhovujúce. Štýl výučby mi vyhovoval, možno by som pridala 
viac praktických úloh. Lektorky boli výborné a mali ústretový prístup“. Eva