Názory absolventov

1. turnus kontinuálneho vzdelávania

Väčšina prednášok bola realizovaná zaujímavou formou, prínosom bol materiál vhodný na využitie v praxi. Prístup vyučujúcich hodnotím pozitívne – odbornosť, profesionalita. Vyučovacie priestory boli vyhovujúce“.  Mariana

Vyučovacie priestory boli super. Prístup vyučujúcich bol vynikajúci, vyučujúce boli profesionálky s vysokou odbornosťou, vynikajúci prístup a ochota“. Jana

Som spokojná s vyučujúcimi a ich prístupom na hodinách. Priestory jazykovej školy boli super:) Štýl výučby mi vyhovoval“. Katka

 

 2. turnus kontinuálneho vzdelávania

"Priestory jazykovej školy sú príjemné, priateľské, dostupné v centre mesta. Parkovanie je k dispozícii hneď pred budovou alebo v blízkosti. Oceňujem prívetivý prístup zo strany všetkých pedagógov, vrátane recepcie."  Alena 

"Vyhovoval mi štýl, no hlavne intenzita výučby. Vyučujúce boli veľmi milé, prístupné, no najmä ochotné všetko vysvetliť a pomôcť aj s inými problémami. S obsahom výučby som bola spokojná, počet hodín bol postačujúci." Účastníčka

"Bola som rada, že som mohla navštevovať jazykové vzdelávanie. Priestory jazykovej školy sú veľmi pekne a moderne zariadené. Vyučujúce boli kvalitní pedagógovia na VŠ, ktoré nám dali množstvo praktických úloh. Profesorky nám veľmi pomohli."  Účastníčka