Skúška všeobecnej znalosti jazyka

KET - KEY ENGLISH TEST

PET - PRELIMINARY ENGLISH TEST

FCE - FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH

CAE - CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH

Príprava na skúšky obchodnej angličtiny

Business English Certificate - BEC

BEC PRELIMINARY (1)

BEC VANTAGE (2)

BEC HIGHER (3)

Testy sú zamerané na praktické používanie jazyka v situáciách vyskytujúcich sa v obchodnom prostredí. BEC je skúška určená pre dospelých (17 rokov a viac), ktorí pracujú v takomto prostredí, alebo sa pripravujú na povolanie v danej oblasti.