Štandardný kurz

JAZYKOVÝ ONLINE KURZ NEMECKÉHO JAZYKA PRE ZAČIATOČNÍKOV

 • 25-hodinový kurz nemeckého jazyka
 • na hodinách si študenti osvoja jadro slovnej zásoby a výslovnosť nemeckého jazyka
 • zoznámia sa so základnou gramatikou
 • naučia sa komunikovať na témy jedenie a pitie, voľný čas, bývanie a domácnosť, zdravie, všedný deň, nakupovanie
 • zoznámia sa s tradičnou nemeckou kultúrou
 • po absolvovaní tohto kurzu sa študenti budú vedieť predstaviť, porozprávať niečo o sebe, klásť otázky a jednoducho na ne odpovedať

JAZYKOVÝ ONLINE KURZ NEMECKÉHO JAZYKA PRE MIERNE POKROČILÝCH

 • 25-hodinový kurz nemeckého jazyka
 • na hodinách si študenti rozšíria základnú slovnú zásobu
 • budú diskutovať a viesť dialógy na témy vzdelávanie, zábava, človek a jeho výzor, priemysel a hospodárstvo, rodina a vzťahy, príroda, životné prostredie, politika a literatúra
 • osvoja si náročnejšie zákonitosti nemeckej gramatiky
 • zoznámia sa s nemeckými reáliami z oblasti geografie a histórie
 • počas absolvovania tohto kurzu sa študenti zbavia strachu a nadobudnú odvahu a sebaistotu v komunikácii v nemeckom jazyku
 • po absolvovaní tohto kurzu zvládnu jednoduchšiu konverzáciu a budú sa vedieť orientovať a informovať pri cestovaní

JAZYKOVÝ ONLINE KURZ NEMECKÉHO JAZYKA PRE POKROČILÝCH

 • 25-hodinový kurz nemeckého jazyka
 • na hodinách si študenti výrazne obohatia slovnú zásobu
 • zautomatizujú si gramatické javy
 • zdokonalia si štylistiku v nemeckom jazyku
 • naučia sa vyjadriť svoj názor na témy školstvo, medziľudské vzťahy, konzumná spoločnosť, nové médiá a mobilita
 • po absolvovaní tohto kurzu budú študenti schopní samostatne rozprávať na akúkoľvek tému z bežného života, budú ovládať gramatiku nemeckého jazyka a budú vedieť zaujať a odôvodniť svoje stanovisko k danej problematike