Kurz pre opatrovateľky

JAZYKOVÝ ONLINE KURZ NEMECKÉHO JAZYKA PRE OPATROVATEĽKY

  • 25-hodinový kurz nemeckého jazyka pre ženy i mužov pracujúcich v rakúskych alebo nemeckých rodinách ako opatrovateľky / opatrovatelia
  • je určený rovnako pre začiatočníkov ako i pre tých, ktorí už základy nemčiny absolvovali
  • účastníci kurzu si osvoja slovnú zásobu z tematických okruhov, s ktorými sa pri svojej práci najčastejšie stretávajú, t.j. rodina, domácnosť, bežný deň, nakupovanie, jedlo a varenie, ľudské telo, choroby, starostlivosť o chorého človeka
  • naučia sa nadviazať kontakt, klásť otázky, odpovedať na otázky a viesť dialógy
  • zautomatizujú si základné frázy potrebné pre každodennú komunikáciu
  • zoznámia sa so základmi nemeckej gramatiky: časovanie slovies, osobné a privlastňovacie zámená, minulý, prítomný a budúci čas, predložky...