Firemné kurzy

Spolupracujete so zahraničnými investormi, kde sa Vaši zamestnanci nevyhnú komunikácii v cudzom jazyku?

img-19Ak áno, radi Vám odporučíme naše jazykové kurzy, pomôžeme s nastavením celého benefitného systému a riešení podľa toho, čo presne Vaša spoločnosť od jazykového vzdelávania očakáva.

Stačí nás kontaktovať pomocou kontaktného formulára, kde Vám na základe Vašich požiadaviek nastavíme kurz a pripravíme cenovú ponuku.

Potom už nezostáva nič iné ako sa spoločne pustiť do vzdelávania.

Kvalitu našich vzdelávacích programov ocenili už viaceré spoločnosti (Agentúra pre rozvoj vidieka, Heineken Slovensko a.s.; Gaol Electric Industry s.r.o.; SE Bordnetze - Slovakia s.r.o., Giesecke and Devrient Slovakia s.r.o.; Služba Nitra s.r.o.; VUJE a.s., UKF FPV Nitra, SPU Fakulta agrobiológie  a mnohé ďalšie)

Riaditeľka Agentúry pre rozvoj vidieka po niekoľkoročnej spolupráci s Aspekt: 

Ja a moji kolegovia oceňujeme flexibilitu a ústretovosť voči našim potrebám. S výučbou sme maximálne spokojní. Bolo radosťou spolupracovať s lektorkou, ktorú oceňujem po profesionálnej ako aj ľudskej stránke, čoho výsledkom je nie len podstatný pokrok v našich nadobudnutých vedomostiach, ale aj príjemne strávený čas.

 

Novinka

Jazykové kurzy VoLanT

Jazykové kurzy v anglickom a nemeckom jazyku sú zamerané na transfer inovatívnych postupov odborného anglického a nemeckého jazyka, pre odbor autoprofesií, úspešne používaných vo Veľkej Británii ATT Training Ltd., a v Českej republike.

Nadácia ASPEKT Nitra, bola partnerom v projekte VoLanT.  Myšlienka projektu vznikla prostredníctvom spolupráce spoločnosti Centre for Modern Education (SK) a Strednej odbornej školy automobilovej Jána Jonáša z Bratislavy, v rámci v oblasti inovácie všeobecného jazykového vzdelávania, z ktorej vyvstala potreba vytvorenia výučbových materiálov pre odborné jazykové vzdelávanie študentov autoprofesií s následnou dostupnosťou na slovenskom školskom vzdelávacom trhu i pre potreby iných škôl.

Absolventi kurzu získajú jazykové odborné a hovorové zručnosti v oblasti odbornej terminológie zameranej na adaptáciu a potreby autoprofesií.