Skupinová výučba

 

img-38

 

 

 

Príprava na maturitu z Anglického jazyka 

Maturitné skúšky sú neoddeliteľnou súčasťou ukončenia stredoškolského vzdelávania, ktorý musí absolvovať každý z nás. Vďaka nášmu 40- hodinovému kurzu, určenému pre všetkých maturantov sa študenti dokážu plne pripraviť na písomnú aj ústnu časť. V prvej polovici kurzu sa pripravíme na písomnú časť, kde si precvičíme posluchové cvičenia, čítanie s porozumením, používanie jazyka v praxi a všetky dôležité gramatické javy vyskytujúce sa v testoch. Druhá časť kurzu je venovaná príprave, zdokonaleniu sa v komunikácii v angličtine a rýchlemu a správnemnu zareagovaniu na otázky podľa maturitných tém. Na našich kurzoch Vás budú pripravovať mladí, dynamickí lektori s ukončeným pedagogickým vzdelaním. 

Konverzačný kurz

Osvojenie si cudzieho jazyka si vyžaduje veľmi veľa komunikácie, no schopnosť viesť konverzáciu robí problém nejednému z nás. Na konverzačnom kurze preberáme vždy inú aktuálnu tému zo súčasnosti. Angličtinu si precvičujeme v rámci obľúbených tém v príjemnom prostredí so skvelým kolektívom.  Prečítajte si aj názor jednej z našich študentov:

"Konverzačný kurz angličtiny, ktorý som navštevovala v Jazykovej škole Aspekt, mal všetko, čo si človek môže priať od konverzácie v cudzom jazyku a ešte niečo navyše. Pod vedením našej skvelej lektorky Zuzany sme prediskutovali kopec "kontroverzných" tém, riešili problémy súčasného sveta i blízkej budúcnosti, učili sme sa počúvať názory druhých a konfrontovať ich s našimi vlastnými. Zišla sa tam skvelá zostava ľudí, takže nám hodiny často boli i prikrátke a veľmi sa teším, že v našich rozhovoroch budeme môcť pokračovať aj v novom roku." Dáša

Skupinový kurz B1/B2

Kurz pre pokročilých študentov, ktorý už majú čo-to zo štúdia angličtiny za sebou, ale stále sa chcú zdokonalovať. Prvá hodina slúži na zopakovanie/ prebratie novej gramatiky a druhá hodina sa zameriava na komunikáciu na danú tému. Kurz bude prebiehať od septembra.

Prihlás sa na kurzy TU