Skupinová výučba

Viac informácii ku Callanovej metóde nájdete TU.

Jazykový kurz pre začiatočníkov:

10 hodinový kurz anglického jazyka pre začiatočníkov, vhodný ako medzistupeň pri prechode z Callan Stage 2 do Callan Stage 3. Slúži na upevnenie nadobudnutých vedomostí z predchádzajúcich stage-ov pomocou klasickejšej výučby.

Po ukončení kurzu sa študenti budú vedieť predstaviť, porozprávať niečo o sebe, použiť slovesá "mať", "byť", "môcť", ovládať prítomný jednoduchý čas, osobné zámená, a okrem iného si poslucháči osvoja základnú slovnú zásobu.

 

Jazykový kurz pre mierne pokročilých:

10 hodinový kurz anglického jazyka pre mierne pokročilých, vhodný ako medzistupeň pri prechode z Callan Stage 3,4 do Callan Stage 5. Slúži na upevnenie nadobudnutých vedomostí z predchádzajúcich stage-ov pomocou klasickejšej výučby.

Na hodinách sa lektor zameriava na nedostatky, poprípade sa prispôsobí požiadavkám skupiny, tým pádom študenti naberú väčšiu sebaistotu v komunikácii v anglickom jazyku.

Prihlás sa na kurzy TU