Kurz AJ pre začiatočníkov

aspekt_ucebne-13

35 h kurz AJ = Callan 1+2

Predpokladaný začiatok kurzu september 2018 na Štúrovej 33, 94901 Nitra s parkovaním zdarma len u nás.

Okrem iného sa v tomto kurze naučíte aj:

Stage 1- 17h
Obsahom vyučovacích hodín bude nasledovné:

  •  základné zoznamovanie sa z jazykom,
  • preberanie základných slovných tvarov a spojení ("What’s this? ... It’ a pen.", "Is this pencil long? ... No, this pencil isn’t long but it’s short."), a pod.
  • učenie sa farieb, abecedy, základné a radové číslovky, oblečenie, opis častí tela a pod.

Po skončení časti Stage 1 bude mat študent slovnú zásobu v rozsahu približne 250 slov.

Stage 2- 18h (vrátane 1x hodina zameraná na výslovnosť)
Obsahom vyučovacích hodín bude nasledovné:

  • preberanie základných časov: jednoduchý a priebehový prítomný čas („I speak Slovak“; "I’m speaking English."), a pod.
  • učenie sa hodín ("What’s the time by this clock?"... "It’s 3 o’clock etc."),
  • rozoznávanie slovných druhov: slovesá, podstatné mená, prídavné mená, zámená atď.,
  • rozdiel medzi wear a carry, any a some a pod.

Po skončení časti Stage 2 bude mat študent slovnú zásobu v rozsahu približne 500 slov.

Prihlás sa na kurzy TU