Kontinuálne vzdelávanie

Absolventi kont.vzdelávania, vpravo prof.Z.Gadušová Kontinuálne vzdelávanie učiteľov AJ