• v kurzoch vyučujú vysoko kvalifikovaní lektori s niekoľkoročnými skúsenosťami
  • v kurze je maximálne 10 poslucháčov
  • vyučovacia jednotka trvá 50 minút
  • vyučovanie prispôsobujeme podľa individuálnych a skupinových požiadaviek našich poslucháčov (1-2x týždenne, každý deň, dopoludnia, popoludní, večer...)
  • intenzívne kurzy majú vlastný časový harmonogram
  • po ukončení ročníka obdrží poslucháč osvedčenie o absolvovaní kurzu. Po ukončení urovne A1, A2, B1, B2, C1 alebo C2 získa absolvent kurzu certifikát.
  • poslucháči anglických kurzov majú možnosť ukončiť štúdium skúškami na British Council v Bratislave a získať medzinárodne uznávané certifikáty CAE, FCE, CPE Cambridge University
  • absolventi nemeckých kurzov môžu vykonať obdobné skúšky a získať medzinárodne uznávaný Certifikát na Goetheho Inštitúte v Bratislave
  • poplatok za skúšky CAE, FCE, CPE a GI nie je zahrnutý v príspevku za jazykový kurz