• v kurzoch vyučujú mladí, dynamickí, vysoko kvalifikovaní lektori s niekoľkoročnými pedagogickými skúsenosťami
  • vyučujeme všetky vekové kategórie, od malých detí: 4 roky, cez teenagerov a dospelých až po starších študentov
  • v skupine je maximálne 6 študentov
  • jedna vyučovacia hodina trvá 50 minút
  • vyučovanie prispôsobujeme podľa individuálnych a skupinových požiadaviek našich poslucháčov
  • po ukončení kurzu obdrží poslucháč na vyžiadanie osvedčenie o absolvovaní kurzu. Po ukončení úrovne A1, A2, B1, B2, C1 alebo C2 získa absolvent kurzu certifikát.

učebne