Detské kurzy

LETNÁ ANGLIČTINA 

Skupinový kurz angličtiny pre deti vo veku 8-11 rokov, ktorý bude slúžiť na to, aby vaše deti počas prázdnin zostali v kontakte s angličtinou a návrat do školy už nebude pre ne katastrofou. Stretneme sa raz do týždňa na jednu hodinu a spolu si osviežime angličtinu hravou formou pomocou zábavných aktivít a hier. Keďže ide o dovolenkové obdobie, zaplatíte iba za hodiny, na ktorých sa viete zúčastniť. Viac info tu.

KURZ PRE DETI OD 4-5 ROKOV

davAngličtina hravou formou pre vašich najmenších plná zábavy a aktivít, vďaka ktorým si vaše deti efektívne a bez trápenia osvoja anglický jazyk. Deti sa učia v malej skupinke, čo zaručuje dostatok pozornosti každému z nich. Deti si osvoja nasledovné tematické okruhy: farby, zvieratá, predmety, časti tela, základné frázy napr. volám sa, ďakujem a pod. Výučba prebieha pomocou hier, prípravy a realizácie projektov, počas ktorých si deti precvičujú motorické schopnosti a učia sa kooperácii a rešpektovaniu spolužiakov v skupine.

PONDELOK a STREDA 16:30 hod
140 eur (40 hodín)
(február) už prebieha

DETI 10-12 ROKOV

Kurz je zameraný na upevňovanie učiva zo škôl a na rozšírenie vedomostí. Vyučovanie prebieha pomocou učebnice Rainy Holidays, ktorá obsahuje všetko čo školáci potrebujú a podľa zaujímavostí, ktoré na každú hodinu pripraví lektor. Študenti si preopakujú učivo zo školy, upevnia si vedomosti a naučia sa veľa nových zaujímavostí, vďaka ktorým je hodina veľmi pestrá a zábavná. 

UTOROK 15:00 a ŠTVRTOK 14:00 
 od počtu detí v skupine (30 hodín)
 (február) už prebieha 

 

DETI 13-14 ROKOV

children's day3Kurz určený pre všetkých, ktorí zbožňujú angličtinu tak ako my a ktorí sa v nej neboja komunikovať. Výučba prebieha pomocou komunikačných tém slúžiacich na naberaní slovnej zásoby a správne vyjadrovanie sa v anglickom jazyku. Vedie deti ku konštruktívnemu mysleniu a vôli vyjadriť svoj vlastný názor.   

 STREDA a ŠTVRTOK o 15:00 
 155 eur (30 hodín)
 (február) už prebieha