Detské kurzy

KURZ PRE DETI OD 4-5 ROKOV

davAngličtina hravou formou pre vašich najmenších plná zábavy a aktivít, vďaka ktorým si vaše deti efektívne a bez trápenia osvoja anglický jazyk. Deti sa učia v malej skupinke, čo zaručuje dostatok pozornosti každému z nich. Deti si osvoja nasledovné tematické okruhy: farby, zvieratá, predmety okolo, časti tela, základné frázy ako volám sa, ďakujem a pod. Výučba prebieha pomocou hier a  prípravy a realizácie projektov počas ktorých si deti precvičujú motorické schopnosti a učia sa kooperácii a rešpektovaniu spolužiakov v skupine.

PONDELOK a STREDA 16:30 hod
140 eur (40 hodín)
(sept-jan) už prebieha

KURZ PRE BUDÚCICH PRVÁKOV 6-7 ROKOV

detiTento kurz slúži pre terajších prváčikov, pre ktorých je angličtina úplne nový zážitok ale aj pre tých, ktorí už angličtinu mali v materskej škole. Deti sa pomocou aktivít, hier a komunikácie oboznámia s anglickým jazykom a začnú si utvrdzovať učivo preberané v škole. 

2x týždenne
155 eur (30 hodín)
 jeseň 

 

DETI 10-12 ROKOV

Kurz je zameraný na upevňovanie učiva zo škôl a na rozšírenie vedomostí. Vyučovanie prebieha pomocou učebnice Rainy Holidays, ktorá obsahuje všetko čo školáci potrebujú a podľa zaujímavostí, ktoré na každú hodinu pripraví lektor. Študenti si preopakujú učivo zo školy, upevnia si vedomosti a naučia sa veľa nových zaujímavostí, vďaka ktorým je hodina veľmi pestrá a zábavná. 

UTOROK 15:00 a ŠTVRTOK 14:00 
 od počtu detí v skupine (30 hodín)
 (sept.-jan.) už prebieha 

 

DETI 13-14 ROKOV

children's day3Kurz určený pre všetkých, ktorí zbožňujú angličtinu tak ako my a ktorí sa v nej neboja komunikovať. Výučba prebieha pomocou komunikačných tém slúžiacich na naberani slovnej zásoby a správne vyjadrovanie sa v anglickom jazyku. Vedie deti konštruktívnemu mysleniu a vôli vyjadriť svoj vlastný názor.   

 STREDA a ŠTVRTOK o 15:00 
 155 eur (30 hodín)
 (sept.-jan.) už prebieha