Kontakt

Kontakt

Adresa

ASPEKT - JAZYKOVÁ ŠKOLA
Akademická 4 / Korešp. adresa: Karpatská 6
949 01 Nitra

IČO: 318 709 53
DIČ: 2021270317
Reg.č.: MV SR 203/Na-96/281                                                                                       čís.účtu:SK57 8330 0000 0027 0105 8351

Otváracie hodiny

Po-Štv: 09:30-18:00

Kontaktné údaje

tel.: 0944 006 223
Kontakt: Ladislav Tatár  tel: 0944 006 222

Kontaktný formulár