Výhody

CALLANova metóda výučby AJ výhody

CALLANova metóda výučby anglického jazyka - výhody
  • naučíte sa anglicky hovoriť 4 x rýchlejšieako pri klasickej forme výučby
  • vzhľadom na rýchlejšie napredovanie ušetríte čas a peniaze
  • najreálnejšia výučba angličtiny do reálneho sveta

 

ČÍM JE CALLANOVA METÓDA ODLIŠNÁ?

Callanova metóda je odlišná v mnohých smeroch, ale predovšetkým učí komunikovať v cieľovom jazyku, t. z. používať konverzačnú formu jazyka, nielen tú na „papieri". Najväčší dôraz sa kladie na dve najdôležitejšie a zároveň najnáročnejšie stránky cieľového jazyka - schopnosť vyjadrovať sa a rozumieť. Callanova metóda vyučuje jazyk prirodzenou cestou, teda spôsobom, akým sme sa všetci v detstve naučili náš rodný jazyk. Už novorodeniatko vníma materinský jazyk, ktorým sa mu matka prihovára, po čase dieťa samo začne tento jazyk používať (napodobňuje slová, ktoré predtým počulo), potom sa učí čítať slová, ktoré počulo, a napokon píše všetky slová, ktoré už počulo a čítalo. Samozrejme, v Callanovej metóde je celý tento proces oveľa kratší, ale princíp zostáva rovnaký.

JE CALLANOVA METÓDA VHODNÁ PRE ZAČIATOČNÍKOV ?

Áno, callanova metóda je vhodná aj pre začiatočníkov, pretože výučba sa začína od prvej strany prvej knihy. Najprv sa začína tými najjednoduchšími slovami, potom sa priberajú stále nové a nové slová a postupne aj gramatické štruktúry. Učivo sa opakuje dovtedy, kým ho študent bez problémov nezvládne (približne 5 až 6 opakovaní).

RÝCHLE TEMPO VÝUČBY DOKÁŽE ZVLÁDAŤ AJ ZAČIATOČNÍK

Študenti, ktorí sa stretávajú s vyučovaním anglického jazyka Callanovou metódou napredujú 4x rýchlejšie a postupne odbúravajú strach a stres z hovorenia.  Na hodinách sú neustále motivovaní hovorením, čím si rýchlejšie zlepšujú výslovnosť, hovorenie a porozumenie.   Vďaka pozitívnemu prístupu lektora, a neustálemu opakovaniu látky na každej hodine, študenti bez problémov zvládajú tempo výučby.

CALLANOVA METÓDA NEUČÍ IBA KONVERZOVAŤ

Mnohým by sa mohlo zdať, že Callanova metóda sa zameriava len na budovanie konverzačných zručností a gramatika zostáva v úzadí. Nie je to však pravda, aj keď je orientácia zameraná na komunikáciu, gramatika je plnohodnotne zastúpená počas celého vyučovacieho procesu. Neustále rozširovanie slovnej zásoby a gramatiky sa v Callanovej metóde dosahuje opäť inak ako tradičnou výučbou angličtiny, a to už spomínaným, opakovaným používaním jazyka, živou formou, teda nie gramatickými cvičeniami. Gramatiku a novú slovnú zásobu si tak študent aktívne precvičí priamo na vyučovacej hodine pri komunikácií v anglickom jazyku. Dôkazom je fakt, že študenti kurzov Callanovej metódy sú omnoho úspešnejší na medzninárodných skúškach PET a FCE, kde je gramatika plnohodnotnou súčasťou testovania.

CALLANOVA METÓDA JE VHODNÁ I PRE TOHO, KTO SA UŽ PREDTÝM UČIL ANGLIČTINU

Je bežné, že síce dobre ovládame gramatiku, ale bojíme sa, alebo sa hanbíme hovoriť. Callanova metóda pomáha prekonať ostych, pretože študenti sú nútení komunikovať počas hodiny. Výsledkom je, že rozprávanie im prestane robiť problémy. Callanova metóda presadzuje názor, že je lepšie hovoriť a robiť chyby, ako nehovoriť z obavy, že urobíme chybu. Na našich vyučovacích hodinách si okrem iného rozšírite slovnú zásobu a zopakujete si gramatiku priamym používaním jazyka.