Callanova metóda

Sme jediná akreditovaná škola na výučbu Anglického jazyka pomocou Callanovej metódy vcallan-accredited-school-logo-no-shadow Nitre! Naši lektori prešli podrobným tréningom a sú neustále monitorovaní, aby výučba Callanovou metódou prebiehala čo najefektívnejšie.
Ako jediní v Nitre sme získali akreditáciu priamo z Veľkej Británie, ktorá je obnovovaná každý rok s cieľom stáleho sa zlepšovania a skvalitňovania výučby.
Využite jedinečnú možnosť a prihláste sa na kurz aj Vy.

Kurzy otvárané v septembri:

Callan 1+2:  základné zoznamovanie sa z jazykom, preberanie základných časov
Callan 3:   stupňovanie prídavných mien, jednoduchý minulý čas
Callan 4:  naberanie slovnej zásoby, nepravidelné slovesá, predprítomný čas, kondicionály
Callan 5:  minulý priebehový čas, činný a trpný rod, tretí kondicionál
Callan 6:  priama a nepriama reč, predprítomný, predminulý a predbudúci priebehový čas

 

Novinka: CALLAN FOR KIDS 

  • rýchly a efektívny kurz Calanovej metódy pre deti od 7-10 rokov  callan-for-kids-here-now
  • aktivity, ktoré donútia každé dieťa zapojiť sa na hodine
  • zábavný a hravý spôsob výučby anglického jazyka