Callanova metóda

Každý týždeň poskytujeme bezplatné ukážkové hodiny!

Viac info nájdete na našej facebookovej stránke, stačí ak kliknete SEM.

 

Sme jediná akreditovaná škola na výučbu Anglického jazyka pomocou Callanovej metódy vcallan-accredited-school-logo-no-shadow Nitre! Naši lektori prešli podrobným tréningom a sú neustále monitorovaní, aby výučba Callanovou metódou prebiehala čo najefektívnejšie.
Ako jediní v Nitre sme získali akreditáciu priamo z Veľkej Británie, ktorá je obnovovaná každý rok s cieľom stáleho zlepšovania sa a skvalitňovania výučby.
Využite jedinečnú možnosť a prihláste sa na kurz aj Vy.

Kurzy otvárané v septembri:

Callan 1+2:  základné zoznamovanie sa z jazykom, preberanie základných časov
Callan 3:   stupňovanie prídavných mien, jednoduchý minulý čas
Callan 4:  naberanie slovnej zásoby, nepravidelné slovesá, predprítomný čas, kondicionály
Callan 5:  minulý priebehový čas, činný a trpný rod, tretí kondicionál
Callan 6:  priama a nepriama reč, predprítomný, predminulý a predbudúci priebehový čas