Nadácia ASPEKT Jazyková Škola Aspekt Online Kníhkupectvo ASPEKT
Presentation of Aspekt Foundation

Calanova Metóda

ASPEKT je registrovaná v Callan method Londýn. Kliknite tu.

Vitajte

Vitajte na stránkach Nadácie Aspekt. Nadácia bola založená v decembri roku 1992 za účelom všestranne prospešnej pomoci a vzdelania v oblastiach stanovených „Nadačnou listinou“ pre potreby občanov mesta Nitry, regiónu Nitry, Slovenska, našich a zahraničných inštitúcií pôsobiacich v oblasti vzdelávania. Dlhodobé pôsobenie je zamerané na oblasť podpory vzdelania a vedy, organizovania vzdelávacích programov, výmenných pobytov doma i v zahraničí a organizovania kultúrnych, športových a spoločenských akcií.

O nadácii Aspekt

Nadácia Aspekt sa zameriava na pomoc univerzitám, školám, študentom a verejnosti.  Organizuje vzdelávacie programy pre verejnosť. Prostredníctvom Nadácie môžu v našich kurzoch študovať záujemcovia, ktorých cieľom je zdokonaliť sa v oblasti svetových jazykov, manažmentu, environmanažmentu, podnikania a pripraviť sa profesionálne pre svoje budúce povolania na trhu práce v Európskej únie. [viac]

 

Novinky

V dňoch: 25.-30.04.2012 sa v Nitre konalo 2. Medzinárodné stretnutie partnerov v rámci projektu "SAFETY IN VOCATIONAL TRAINING - SAVO" ("Bezpečnosť v odbornom vzdelávaní"), podprogram LdVinci, Partnerstvá. [SAVO]

Výročná správa 2011

Nadácia Aspekt daruje

učebnice AJ,NJ... Pre viac informácií nás kontaktujte aspekt@aspektnd.sk

Nadácia ASPEKT je partnerom projektu W.A.S

Prostredníctvom zhromažďovania historického materiálu, kultúrnych, umeleckých a informačných materiálov o námorných aktivitách, ktoré postupom času ovplyvnili ženský svet, chceme vytvoriť interkultúrny, medzi-náboženský a medzi-jazykový dialóg, ktorý by rešpektoval rôznorodosť a učil ako ju rozvíjať.
Projekt má za cieľ prispieť k rozšíreniu a znalosti tradícií, remesiel, esencií a úlohy, ktorú v týchto aktivitách mala žena v minulosti a ktorú má v prítomnosti, a načrtnúť nový socio-kultúrny a ekonomický vývoj úlohy ženy v námorných aktivitách. [viac]

Blahoželáme

Dnes je: 30.08.2014

Meniny má Ružena

darujte knihu...

30.08 Ružena
31.08 Nora
01.09 Drahoslava, štátny sviatok
02.09 Linda
03.09 Belo
04.09 Rozália
05.09 Regína
06.09 Alica

Do pozornosti

Knihy pre zdravie a pohodu

Svetové parfémy za slovenské ceny

Najlacnejšie parfémy

Parfémy online

Parfémy najlacnejšie
v SK

Knihy online

Nadácia Aspekt je partnerom projektu Volant

Projekt VoLanT adresuje problém nedostatku inovatívnych prístupov a absencie didaktických materiálov vo výučbe odborného jazyka v oblasti odborného vzdelávania v SOU a SOŠ so zameraním na autoprofesie v SR. Projekt spája 4 slovenské a 3 zahraničné inštitúcie, ktoré sa spoločne rozhodli vytvoriť partnerstvo a zrealizovať jedno z možných riešení tohto problému.
Cieľom projektu je transfer inovatívnych postupov vo vyučovaní odborného jazyka, úspešne používaných vo Veľkej Británii a Českej republike a ich prenos do oblasti odborného vzdelávania v SR a adaptácia na potreby slovenských škôl.[viac]

Ďalšie Informácie

Ďalšie informácie o Nadácii Aspekt získate na adrese:

Nadácia Aspekt
Akademická 4, Od 1.9.2014 zmena adresy: Damborského 13,(zozadu vedľa MsÚ – smer Piaristická ul.)
949 01 Nitra

Tel.: +421 (0)37 73 322 18
Fax: +421 (0) 37 73 322 18

Mob.: 0944 006 223

Email:aspekt@aspektnd.sk
        aspekt@agroinstitut.sk
        www.aspektnd.sk

Skype:
My status

IČO: 318 709 53
DIČ: 2021 270 317
Reg.nadácií MV SR
čís.:203/Na-96/281

Nadácia Aspekt
Akademická 4,
949 01 Nitra
Tel.: 037 / 73 362 32
Tel-Fax: 037 / 73 322 18
E-mail: aspekt@aspektnd.sk